Visitas en grupo

Se queres visitar o Mosteiro cun grupo de máis de 15 persoas, temos condicións especiais para ti.

¡Non dubides en poñerte en contacto connosco para saber os detalles!

CONDICIÓNS XERAIS

  • As condicións especiais aplícanse a grupos de máis de 15 persoas.
  • As reservas débense realizar polo menos cunha semana de antelación.
  • As condicións especiais para grupos aplícanse unicamente por reserva previa, nunca no portelo.
  • Non se poderán modificar os datos do grupo no portelo: no caso de redución do grupo non se realizarán devolucións. Pola contra se o grupo é maior do inicialmente contratado abonarase a tarifa xeral no portelo.
  • No caso de grupos de menores ou estudantes requirirase a presenza dun profesor ou titor.
  • Rógase puntualidade. Se o grupo tarda máis de 15 minutos en presentarse á visita, esta quedará cancelada.