UNHA HISTORIA ÚNICA, UN PRESENTE CARGADO DE ACTIVIDADE E UN PROXECTO EMOCIONANTE

Real mosteiro de Oia

Antecedentes

O Real Mosteiro de Santa María de Oia foi fundado no século XII e pertenceu case desde as súas orixes á Orde do Císter. Cesou na súa actividade monacal o 1836 coa Desamortización de Mendizábal. Desde entón continuou en mans privadas ata os nosos días ostentando diferentes propiedades e usos, sendo o principal o de fogar e residencia vacacional; aínda que tamén foi un colexio e un cárcere.

En 1931 foi declarado Ben de Interese Cultural (BIC) o cal lle confire a maior protección en materia de patrimonio histórico, aínda que antes e despois sufriu diferentes etapas de abandono, saqueo e varios incendios. Desde os seus inicios o mosteiro sempre tivo carácter privativo non sendo de acceso público ata hai uns anos grazas á actual propiedade.

Antecedentes Mosteiro de Oia
Real mosteiro de Oia

Fitos

Actualmente estanse desenvolvendo dúas liñas estratéxicas. A principal e máis complexa é a recuperación do mosteiro para uso hostaleiro e así garantir a súa sostibilidade no tempo. Mentres tanto, facilítase o acceso público a través dunha programación cultural anual. A finalidade é en ambos os casos a mesma: devolver á vida e poñer en valor un patrimonio material e inmaterial esquecido, integrado na contorna e coa capacidade de garantir o seu futuro. O traballo de ambas as liñas de desenvolvemento durante anos deixou a súa pegada.

2004
Recuperación

Adquisición do Real Mosteiro de Oia

Obras e traballos na edificación

Estudos e investigacións

Apertura ao público e 75º Aniversario de la Declaración BIC del Monasterio

Visitas puntuais a demanda xestionadas por ACAMO

(Asociación de Amigos do Mosteiro de Oia)

Membros da Carta Europea de Abadías y Sitios Cistercienses

(mais de 200 mosteiros de toda Europa)

Participación como relatores en congresos e diferentes foros a nivel internacional

Membros fundadores de ACIGAL

(Asociación de Mosteiros del Císter de Galicia)

Levantamiento topográfico (2D) e fotogramétrico (3D) do edificio

Restauración dos grafitos dos presos republicanos

Nace a nosa editorial “Serra da Groba”

Apertura ao público e realización de diferentes eventos de valorización

Nace o evento anual “Recoñecemento Real Mosteiro de Oia. Chave e memoria de Galicia”

Rehabilitación sala antiga cilla, actual Centro de Atención ao Visitante

Renovación portais e portas

Publicación do libro “Un monasterio vinculado al mar” de Mayte Prieto

Premio Gran de Area de Achega á Arquitectura pola exposición de “Os presos do Mosteiro”

Grabación e estrea do documental “Un Mosteiro, un fogar”

Comenzo visitas escolares

Publicación do libro “En 1939 nos vimos en Oia” de F. Javier Costas Goberna

Real mosteiro de Oia

Proxecto

No ano 2004 Juan Martínez, director xeral do grupo familiar galego con sede en Vigo, Vasco Gallega, adquire o mosteiro ao Banco Pastor. Atopa un edificio nun estado avanzado de deterioración, con algunhas cubertas afundidas e próximo ao colapso. Nese momento decide emprender o proxecto de recuperación dun monumento único tras décadas de abandono.

O investimento previsto para rehabilitar e poñer en valor o único mosteiro do Císter a beiras do Atlántico ascende a decenas de millóns de euros, sendo o maior investimento da historia no Concello de Oia. Ao mesmo tempo, trátase dunha dos maiores investimentos privados no patrimonio galego das últimas décadas. Para que ese investimento póidase dar debe existir un marco urbanístico e legal que garanta a viabilidade do proxecto, en leste caso hostaleiro. Actualmente estase tramitando o proceso urbanístico necesario xunto con ata oito Administracións Públicas involucradas e tras dous intentos previos, sendo a complexidade e lentitude burocrática o principal obstáculo.

Mentres non se logra o marco normativo, as continuas intervencións céntranse en seguir coñecendo e consolidando o edificio. Ao mesmo tempo, desenvólvese unha cada vez máis relevante dinamización cultural abrindo por primeira vez ao público este mosteiro tras 850 anos de historia. Todos estes esforzos non contaron con ningún tipo de subvención pública ata a data.

Quen desexe coñecer máis sobre o proxecto e o punto no que se atopa, pode escribir a info@mosteirodeoia.com.